Bistro Kombinat

Zakresem prac było przygotowanie projektu technologicznego oraz HACCP, dostawa oraz montaż urządzeń gastronomicznych.